Поверителност

Поверителност

 

Вашите лични данни са защитени по силата на Закона за защита на личните данни и ние ви гарантираме че, те няма да бъдат предоставяни на трети лица и организации. Използваме тази информация за обработка на поръчките и за подобряване качеството на обслужването и комуникацията с нашите клиенти.